Program:

 1. Gimnastične vaje.
 2. Osnovna akrobatika.
 3. Mala prožna ponjava.
 4. Preskoki, naskoki, seskoki.
 5. Vaje v vesi in opori.
 6. Vaje na gredi in klopi.
 7. Osnove ritmične gimnastike.
 8. Poligoni in štafetne igre, skok v daljino, skok v višino in meti.

 1. GIMNASTIČNE VAJE – sistem izbranih vaj za

 • ogrevanje,
 • razvijanje gibljivosti,
 • razvijanje moči,
 • razvijanje gibalnih sposobnosti,
 • sproščanje,
 • rehabilitacijo.

2. OSNOVE AKROBATIKE – akrobatske prvine, ki jih izvajamo posamič ali povezano v serije;

 

 • stoja na lopaticah (sveča),
 • preval naprej,
 • premet v stran (kolo),
 • stoja na rokah,
 • razovka (lastovka),
 • vrtenje, kotaljenje, zibanje in valjanje.

3. MALA PROŽNJA PONJAVA – naprava, ki zaradi vzmeti poveča učinek odriva in podaljša čas letenja (gibanje v brez oporni fazi);

 • skok stegnjeno,
 • skok skrčno,
 • skok raznožno,
 • skok prednožno raznožno,
 • skok prednožno snožno,
 • skok stegnjeno z obratom za 180°,
 • skok stegnjeno z obratom za 360°,
 • domišljijski skoki,
 • preval naprej letno,
 • salto naprej skrčeno.

4. PRESKOKI, NASKOKI (seskoki) – disciplina, pri kateri preskakujemo (naskakujemo) orodje z zaletom, sonožnim odrivom in z oporo rok;

 • raznožka,
 • skrčka,
 • naskok v oporo klečno,
 • naskok v oporo čepno.

5. VAJE V VESI IN OPORI – s položaji in gibanjem na plezalih in zviralih izvajamo vese, opore, gibanja v vesah in oporah ter prehode iz ves v opore ali iz opor v vese;

 • čiste in mešane vese,
 • zgibe,
 • ročkanje v vesi,
 • koleb v vesi,
 • gug,
 • prevlek,
 • prevrat,
 • plezanje,
 • čista in mešana opora,
 • ročkanje v opori,
 • koleb v opori,
 • seskok v zakolebu,
 • zamah v opori (koleb),
 • plezanje v opori spredaj,
 • vzmik,
 • toč nazaj v opori spredaj.

6. VAJE NA GREDI IN KLOPI – klopi in gredi so orodja namenjena razvijanju dinamičnega ravnotežja. Po njih hodimo, jih preskakujemo, lezemo pod njimi, na njih skačemo in izvajamo številne različne gibalne naloge;

 • hoja,
 • sonožni obrati,
 • enonožni obrati,
 • skok prednožno v čep,
 • mačji skok – skok prednožno skrčno strižno,
 • skok visoko in daleč,
 • razovke,
 • seskoki,
 • premet v stran.

7. OSNOVE RITMIČNE GIMNASTIKE – ritmična gimnastika je estetski šport. Gibanje telesa, glasba in kompozicija so podrejeni pojmu lepega. Ob glasbeni spremljavi se prepletajo menjave plesnih korakov, položajev, skokov, obratov in drž;

 • vaje z žogami,
 • vaje s kolebnico,
 • vaje z obroči,
 • vaje s trakom.

8. POLIGONI IN ŠTAFETNE IGRE, SKOK V DALJINO, SKOK V VIŠINO IN METI