Gimnastična vadba obsega izvajanje gimnastičnih vaj ter gibanje na gimnastičnih orodjih in z gimnastičnimi orodji.

Gimnastika je šport učencev 1. in 2. triletja (od prvega do šestega razreda). Otroško telo je namreč v tem obdobju ustvarjeno za pridobivanje raznolikih gibalnih izkušenj in osvajanje gibalnih spretnosti.

Gimnastične vsebine so nenadomestljive pri telesnem in gibalnem razvoju odraščajočih otrok, saj razvijajo zavestni nadzor položaja in gibanja telesa.

Ker je v šolskih programih gimnastika prevečkrat zapostavljena, smo vašemu otroku na voljo mi.

Z gimnastičnimi vsebinami vplivamo na:

 • skladnost gibanja,
 • pravilno držo,
 • moč trupa, rok in nog,
 • gibljivost,
 • ravnotežje,
 • zavestni nadzor položaja in gibanja telesa,
 • ustvarjanje kostne mase,
 • natančnost.

Program:

 1. Gimnastične vaje.
 2. Osnovna akrobatika.
 3. Mala prožna ponjava.
 4. Preskoki, naskoki, seskoki.
 5. Vaje v vesi in opori.
 6. Vaje na gredi in klopi.
 7. Osnove ritmične gimnastike.
 8. Poligoni in štafetne igre, skok v daljino, skok v višino in meti.