Sem Gregor Vegan, profesor športne vzgoje. Skozi različna usposabljanja sem pridobil nazive za višjega trenerja rokometa, vaditelja plavanja, učitelja alpskega smučanja 2. stopnje, učitelja teka na smučeh 2. stopnje ter inštruktorja fitnesa-individualna in skupinska vadba. Moje znanje in metode so se z leti in mnogimi izkušnjami dopolnjevale in poglabljale, saj že 10 let aktivno sodelujem pri izvajanju različnih športnih aktivnostih za predšolske in šolske otroke.

 Z delom sem začel leta 2003 pri Šoli smučanja Miran Rauter, od leta 2009 nadaljujem pri šoli Mali športnik, kjer vodim vadbo osnovne motorike za otroke stare od 2. do 7. leta ter učim smučanje. Leta 2003 sem pričel tudi z vodenjem mini rokometa za otroke 2., 3., in 4. razreda v okviru šolskih interesnih dejavnosti, 2004 pa s treniranjem mlajših deklic. Med letom 2007 in 2012 sem treniral mlajše dečke v RK Gorenje Velenje. Z osnovnimi šolami sodelujem tudi pri izvedbi poletnih in zimskih šol v naravi kot vaditelj plavanja in učitelj smučanja.

liki

Sem velik ljubitelj športa in se zavedam, kako pomemben je dandanes rekreativni šport za kakovost življenja. Otroci imajo sicer veliko možnosti za pridobivanje športnih izkušenj, vendar so te običajno skoncentrirane v specializiranih treningih posameznega športa, v šolah pa je za spoznavanje posameznih prvin različnih športnih panog običajno premalo časa. Ker pa se mi zdi izjemno koristno, da otroci spoznajo osnovne elemente več športnih panog, sem se odločil, da jim to ponudim. S tem jim bo omogočena lažja odločitev za specializacijo v posamezni šport, saj oba programa, ki ju izvajam, ustvarjata temelje gibalnih vzorcev, ki jih hranimo v motoričnemu spominu in so nujni za človekovo skladno, učinkovito in racionalno gibanje ter nadaljnje ukvarjanje s športom.

Ustanovitelj olimpijskih iger Coubertin je le-te definiral kot periodičen športni izziv moških, v katerem je osnova internacionalizem, lojalnost sredstvo, za nagrado pa ženski aplavz. Mnogi so še vedno takega mnenja. Prav tako še vedno obstajajo stereotipi o moških športih. Ker pa želim to prepričanje ovreči, ponujam deklicam v okviru programa športne šole za deklice možnost, da se seznanijo s široko paleto športov. To bo zagotovo pripomoglo, da se bodo deklice pogosteje podile za nogometno žogo, da bodo pogosteje skušale zadeti gol, da bodo pogosteje metale žogo na košarkaški koš, igrale odbojko, rokomet in badminton…

Program gimnastične vadbe je namenjen tako dečkom kot deklicam. Gimnastična vadba ima številne pozitivne vplive na zdravo rast in razvoj otroka. S pomočjo gimnastičnih vaj ter gibanja na gimnastičnih orodjih in z gimnastičnimi orodji vplivamo na zavestni nadzor položaja in gibanja telesa, gibljivost, pravilno držo, moč ter še mnogo drugih stvari. Hkrati je gimnastika dobra podlaga za vse ostale športe. Žal, pa se jo zaradi zahtevne organizacijske, vsebinske in predvsem varnostne priprave v šolah daje na stranski tir.

Športna šola želi vzpodbuditi rekreativno ukvarjanje s športom. Vse tiste , ki se pa želijo ukvarjati s športom tekmovalno, primerno vsestransko pripravi, jim v možgane »vsadi« raznolike gibalne vzorce, ki jih bodo shranili v motoričnem spominu, razkaže paleto različnih športov in jim tako omogoči lažjo izbiro za naprej. Odločili se bodo lahko za šport, ki ga bodo dobro spoznali, vzljubili in v katerem bodo kazali potencial. Saj se s tem, ko otroke prehitro specializiramo v posamezen šport, zamudi pomembno obdobje otrokovega vsestranskega razvoja.

Skupaj omogočimo otrokom doživeti športne radosti in razvijati njihove resnične potenciale.