Sem velik ljubitelj športa in v Športni šoli Gregor Vegan se zavedamo, kako pomemben je dandanes rekreativni šport za kakovost življenja. Otroci imajo sicer veliko možnosti za pridobivanje športnih izkušenj, vendar so te običajno skoncentrirane v specializiranih treningih posameznega športa, v šolah pa je za spoznavanje posameznih prvin različnih športnih panog običajno premalo časa.

Ker pa se mi zdi izjemno koristno, da otroci spoznajo osnovne elemente več športnih panog, sem se odločil, da jim to ponudim. S tem jim bo omogočena lažja odločitev za specializacijo v posamezni šport, saj oba programa, ki ju izvajam, ustvarjata temelje gibalnih vzorcev, ki jih hranimo v motoričnemu spominu in so nujni za človekovo skladno, učinkovito in racionalno gibanje ter nadaljnje ukvarjanje s športom.